Home / Văn mẫu Trung học cơ sở / Văn mẫu lớp 9 / “Con người sinh ra không phải để tan biến như 1 hạt cát vô danh. Họ sinh ra để in dấu lại trên mặt data, in dấu trong tim người khác”. Em hãy viết bài…

“Con người sinh ra không phải để tan biến như 1 hạt cát vô danh. Họ sinh ra để in dấu lại trên mặt data, in dấu trong tim người khác”. Em hãy viết bài…

sinh ra không phải để tan biến như 1 hạt cát vô danh. Họ sinh ra để in dấu lại trên mặt data, in dấu trong tim người khác”. Em hãy viết bài…

Hướng dẫn

I. Mở đoạn:

– Nêu vấn đề về quan niệm, sống tốt đẹp và trích dẫn đề

II. Thân đoạn:

+ Hình ảnh so sanh, ẩn dụ

 Chỉ vô nghĩa, tẻ nhạt >< cách , tích cực.

 Nghĩa cả câu: con người sinh ra không chỉ để sống một cuộc đời tầm thường, vô vị. Đã sinh ra trong cuộc đời, con người phải khẳng định vai trò tích cực của mình với xã hội, những người xung quanh, phải sống có ích, tốt đẹp.

+ Vận dụng lí lẽ để khẳng định vấn đề:

– Con người sinh ra nếu không có lí tưởng sống, cuộc sống sẽ trở nên nhàm chán, vô vị, sống buông xuôi, thậm chí buông thả, bất can đời.

– Sống phải có công danh, sự nghiệp, giúp ích cho đời. Vì khi sinh ra trong trời đất là ta đã mang món nợ với cuộc đời. Mỗi người can trang trải sòng phẳng món nợ sâu nặng đó.

– Khi có quan niệm sống có ích, sống tốt đẹp ta sẽ thấy cuộc đời đẹp, đáng sống.

– Có cống hiến cho đời bằng những việc làm cụ thể, con người mới có thể in dấu của mình trong xã hội.

Xem thêm:  Bình luận câu ca dao “Lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau”

– Biết sống cho người khác, vì người khác, là yêu tố quan trọng có ý nghĩa quyết định để con người in dấu trong tim người khác.

+ Nêu dẫn chứng:

– Cha mẹ in dấu trong tim con cái bằng sự chăm sóc, nuôi dưỡng, , dạy dỗ chu đáo.

– Có những anh hùng dân tộc in dấu trên mặt đất và trong tim chúng ta bằng những chiến đấu phi thường và sự hy sinh anh dũng.

– Các bậc vĩ nhân in dấu trên mặt đất và trong tim chúng ta bằng sự nghiệp long lẫy, sự đóng góp lớn lao cho cuộc đời bằng tấm gương đạo đức sáng ngời: , Lenin,…

– Những kẻ sống chủ nghãi , những tên bạo chúa, những tên sống với tham vọng điện cuồng: Hít – le.

– Những người sống mà như chết hay sống lay lất trong cuộc đời, thừa thải, ăn bám gia đình và xả hội.

+ Nhận thức hành động đúng can có:

– Mỗi người sinh ra can có quan niệm sống tốt đẹp, tích cực, để lại danh thơm, tiếng tốt, bik sống vì người khác, bik đóng góp công sức cho cuộc đời chung: Hành động cụ thể: , tốt, giúp đỡ người khác, lên tiếng với hành động xấu.

III. Kết đoạn:

– Khẳng định lại vấn đề trên bằng một câu ca dao, tục ngữ, danh ngôn:

Trâu chết để da, người chết để tiếng

Xem thêm:  Hãy viết một đoạn văn trong đó sử dụng tất cả những dấu câu mà em đã được học (viết về mùa xuân)

Nguồn: Vantonghop.com

Check Also

vantonghop img - Nghị luận về vấn đề: Mỗi ngày là một tặng phẩm

Nghị luận về vấn đề: Mỗi ngày là một tặng phẩm

Nghị luận về vấn đề: Mỗi ngày là một tặng phẩm Hướng dẫn Đôi khi …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *