Home / Văn mẫu Trung học phổ thông / Nghị luận về Thanh niên trong thời đại mới

Nghị luận về Thanh niên trong thời đại mới

Nghị luận về Thanh niên trong thời đại mới

Bài làm

Trong thời đại , thanh niên là lực lượng nòng cốt cho sự phát triển của Việt Nam cũng như cho thời kì công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước. Trong suốt chiều dài lịch sử, từ thế hệ này đến thế hệ khác, tuổi trẻ đã nêu cao được tinh thần yêu nước, chí khí anh hùng, sáng tạo, không quản ngại gian khổ để hi sinh cho dân tộc và đất nước Việt Nam.

Chúng ta rất vui mừng và tự hào vì thế hệ thanh niênngày nay luôn trung thành tuyệt đối và tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, nêu cao , ý chí vươn lên trong . Từ đó, đưa nước ta vượn lên, giành trong công cuộc công nghiệp hóa – hiện đại hóa, từng bước đưa nước ta trở thành nước giàu mạnh, dân chủ, công bằng, , tiến lên chủ nghĩa xã hội.

So với trước kia, thanh niên hiện nay đã có nhiều tiến bộ, trưởng thành về mọi mặt: bản lĩnh chính trị, hoài bão cao đẹp, trình độ văn hóa, khoa học kĩ thuật, thể lực…Đây là những tiềm năng to lớn sẽ được thanh niên phát huy để cống hiến và xây dựng cho công cuộc bảo vệ Tổ quốc. Trên mọi lĩnh vực về phát triển kinh tế, chính trị, thanh niên luôn là lực lượng hùng hậu, xung kích, sáng tạo, góp phần vào các thành tựu chung của đất nước. Các phong trào và các cuộc vận động thiết thực như “Tuổi trẻ Việt Nam và làm theo ”; “Thắp sáng tuổi trẻ Việt Nam vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”. Từ đó, phát huy tinh thần xung kích và sáng tạo để xây dựng và góp phần củng cố an ninh quốc phòng. Tri thức trẻ trở thành lực lượng đi đầu trong việc ứng dụng các công nghệ tiên tiến, thúc đẩy phát triển kinh tế tri thức và góp phần quan trọng trong việc cạnh tranh công nghệ của Việt Nam với các nước khác.

Xem thêm:  Nghị luận ý kiến: Lịch sự và khiêm tốn chứng tỏ con người có văn hóa - Văn hay lớp 10

Vì vậy thanh niên phải rèn luyện cho mình kĩ năng tự học, ra sức học tập văn hóa, chính trị để đáp ứng được nhu cầu của xã hội, góp phần xây dựng xã hội vững mạnh. Muốn hoàn thành nhiệm vụ trọng đại này, trước hết thanh niên Việt Nam cần phải phát huy cao tinh thần hiếu học. Biết chủ động khắc phục mọi khó khăn, chuyên cần và sáng tạo, nỗ lực thi đua và học tập, vươn lên chiếm lĩnh những đỉnh cao của khoa học công nghệ. Nhanh chóng hội nhập được với xu thế phát triển của nền kinh tế nhân loại, nắm bắt và nhanh chóng thâu tóm tri thức, đẩy lùi nguy cơ, tạo nên sức mạnh tổng hợp. Đồng thời, phải giữ gìn và phát huy bản sắc dân tộc, không để sự hòa nhập về kinh tế làm mất đi bản sắc dân tộc vốn có của ta.

Nói tóm lại, trong mọi thời đại đặc biệt là thời đại mới thì vai trò và trách nhiệm của đoàn viên thanh niên Việt Nam là vô cùng quan trọng. Thanh niên chúng ta cần phải tích cực học tập và rèn luyện, nêu cao tinh thần cảnh giác, tham gia xung kích và đi đầu trong mọi lĩnh vực.

Check Also

doi thay mot mai truong 310x165 - Nghị luận xã hội về Tuổi 17

Nghị luận xã hội về Tuổi 17

Nghị luận xã hội về Tuổi 17 Bài làm Thanh xuân là khoảng thời gian …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *