Home / Tag Archives: cơ hội

Tag Archives: cơ hội

Đục nước béo cò

vantonghop img - Đục nước béo cò

Giải thích câu tục ngữ: Đục nước béo cò Hướng dẫn Giải thích Thành ngữ – Tục ngữ Khi tìm hiểu ý nghĩa thành ngữ đục nước béo cò người ta thường lưu tâm đến một hiện thực dễ dàng quan sát thấy ở các vùng nông thôn. Ta đã …

Read More »