Home / Tag Archives: học tập (page 10)

Tag Archives: học tập

Giải thích ý nghĩa câu nói: "Tôi đã khóc khi không có giày để đi cho đến khi tôi nhìn thấy một người không có chân để đi giày."

vantonghop img - Giải thích ý nghĩa câu nói: "Tôi đã khóc khi không có giày để đi cho đến khi tôi nhìn thấy một người không có chân để đi giày."

Giải thích ý nghĩa câu nói: “Tôi đã khóc khi không có giày để đi cho đến khi tôi nhìn thấy một người không có chân để đi giày.” Hướng dẫn Tôi nhớ Billgates đã từng nói: “Thế giới vốn không công bằng…”Thật vậy! Cuộc sống của chúng ta có …

Read More »

Nhân dân ta có câu: "Một cây làm chẳng lên non/ Ba cây chụm lại nên hòn núi cao." Dựa vào lịch sử đấu tranh, lao động và xây dựng đất nước của nhân…

vantonghop img - Nhân dân ta có câu: "Một cây làm chẳng lên non/ Ba cây chụm lại nên hòn núi cao." Dựa vào lịch sử đấu tranh, lao động và xây dựng đất nước của nhân...

Nhân dân ta có câu: “Một cây làm chẳng lên non/ Ba cây chụm lại nên hòn núi cao.” Dựa vào lịch sử đấu tranh, lao động và xây dựng đất nước của nhân… Hướng dẫn Mở bài: Chúng ta đều biết rằng một cọng rơm không thể cháy hết …

Read More »

Hãy dựa vào văn bản "Tinh thần yêu nước của nhân dân ta" của Hồ Chí Minh và hiểu biết của bản thân, em hãy chứng minh rằng nhân dân Việt Nam ta có một…

vantonghop img - Hãy dựa vào văn bản "Tinh thần yêu nước của nhân dân ta" của Hồ Chí Minh và hiểu biết của bản thân, em hãy chứng minh rằng nhân dân Việt Nam ta có một...

Hãy dựa vào văn bản “Tinh thần yêu nước của nhân dân ta” của Hồ Chí Minh và hiểu biết của bản thân, em hãy chứng minh rằng nhân dân Việt Nam ta có một… Hướng dẫn Tinh thần yêu nước là giá trị cơ bản trong hệ giá trị …

Read More »