Home / Tag Archives: niềm tin (page 3)

Tag Archives: niềm tin

Ăn vóc học hay

vantonghop img - Ăn vóc học hay

Giải thích câu tục ngữ: Ăn vóc học hay Hướng dẫn Giải thích Thành ngữ – Tục ngữ Trong câu tục ngữ này các từ vóc và hay là những từ khó hiểu, cần được làm sáng rõ. Trước hết hay trong học hay có nghĩa là giỏi. Chúng ta …

Read More »

Viết một đoạn văn làm sáng tỏ câu tục ngữ: "Nhiễu điều phủ lấy giá gương/ Người trong một nước phải thương nhau cùng"

vantonghop img - Viết một đoạn văn làm sáng tỏ câu tục ngữ: "Nhiễu điều phủ lấy giá gương/ Người trong một nước phải thương nhau cùng"

Viết một đoạn văn làm sáng tỏ câu tục ngữ: “Nhiễu điều phủ lấy giá gương/ Người trong một nước phải thương nhau cùng” Hướng dẫn Từ 60 năm trước người ta biết đến Việt Nam một quốc gia lạc hậu nghèo đói và non trẻ nhưng đã phải bước …

Read More »