Home / Tag Archives: Thất bại là mẹ thành công

Tag Archives: Thất bại là mẹ thành công

Trong buổi giao lưu với các thủ khoa xuất sắc của các trường đại học, học viện tại Hà Nội, giáo sư Ngô Bảo Châu đã chia sẻ: ''Tôi luôn tin rằng, trong…

vantonghop img - Trong buổi giao lưu với các thủ khoa xuất sắc của các trường đại học, học viện tại Hà Nội, giáo sư Ngô Bảo Châu đã chia sẻ: ''Tôi luôn tin rằng, trong...

Trong buổi giao lưu với các thủ khoa xuất sắc của các trường đại học, học viện tại Hà Nội, giáo sư Ngô Bảo Châu đã chia sẻ: ”Tôi luôn tin rằng, trong… Hướng dẫn Trong cuộc sống này vốn dĩ chẳng ai cho không mình thứ gì và cũng …

Read More »