Home / Tag Archives: việc học (page 5)

Tag Archives: việc học

Ít lâu nay, một số bạn trong lớp có phần lơ là học tập. Em hãy viết 1 bài văn để chứng minh "Nếu khi ta còn trẻ, ta không chịu khó học tập thì lớn lên…

vantonghop img - Ít lâu nay, một số bạn trong lớp có phần lơ là học tập. Em hãy viết 1 bài văn để chứng minh "Nếu khi ta còn trẻ, ta không chịu khó học tập thì lớn lên...

Ít lâu nay, một số bạn trong lớp có phần lơ là học tập. Em hãy viết 1 bài văn để chứng minh “Nếu khi ta còn trẻ, ta không chịu khó học tập thì lớn lên… Hướng dẫn Việc học tập trong cuộc sống là vô cùng quan trọng. …

Read More »

Ít lâu nay, một số bạn trong lớp có phần lơ là học tập. Em hãy viết một bài văn thuyết phục bạn: nếu khi còn trẻ ta không chịu khó học tập thì lớn lên…

vantonghop img - Ít lâu nay, một số bạn trong lớp có phần lơ là học tập. Em hãy viết một bài văn thuyết phục bạn: nếu khi còn trẻ ta không chịu khó học tập thì lớn lên...

Ít lâu nay, một số bạn trong lớp có phần lơ là học tập. Em hãy viết một bài văn thuyết phục bạn: nếu khi còn trẻ ta không chịu khó học tập thì lớn lên… Hướng dẫn ”Học – Học nữa – Học mãi”. Trong cuộc đời mỗi con …

Read More »