Home / Văn cảm nghĩ

Văn cảm nghĩ

Bài văn cảm nghĩ Cảnh Khuya

vantonghop img - Bài văn cảm nghĩ Cảnh Khuya

Bài văn cảm nghĩ Cảnh Khuya Hướng dẫn Trong cuộc kháng chiến chống Pháp, tất cả đều phải chịu những hy sinh mất mát. Khi đó, người chịu nhiều hy sinh nhất cho dân, cho nước là vị lãnh tụ đáng kính của chúng ta. Khi mọi người đều yên …

Read More »