Home / Văn mẫu Trung học cơ sở / Văn mẫu lớp 9

Văn mẫu lớp 9

Chọn lọc hơn 1.000 bài văn mẫu lớp 9 mới nhất để học sinh ôn tập môn Văn hiệu quả, tổng hợp nhiều bài văn mẫu 9 hay nhất dành cho học sinh tham khảo.

Tự lập là những yếu tố cần thiết làm nên sự thành công trong học tập cũng như trong cuộc sống. Suy nghĩ của em về tính tự lập của các bạn học sinh…

vantonghop img - Tự lập là những yếu tố cần thiết làm nên sự thành công trong học tập cũng như trong cuộc sống. Suy nghĩ của em về tính tự lập của các bạn học sinh...

Tự lập là những yếu tố cần thiết làm nên sự thành công trong học tập cũng như trong cuộc sống. Suy nghĩ của em về tính tự lập của các bạn học sinh… Hướng dẫn Gợi ý: + Tự lập, nghĩa đen là khả năng tự đứng vững và …

Read More »

Hiện nay có một hiện tượng khá phổ biến trong học sinh đó là suy thoái đạo đức. Hãy kể các hiện tượng đó và nêu suy nghĩ của em

vantonghop img - Hiện nay có một hiện tượng khá phổ biến trong học sinh đó là suy thoái đạo đức. Hãy kể các hiện tượng đó và nêu suy nghĩ của em

Hiện nay có một hiện tượng khá phổ biến trong học sinh đó là suy thoái đạo đức. Hãy kể các hiện tượng đó và nêu suy nghĩ của em Hướng dẫn Có thể nói hành vi bạo lực của giới trẻ không còn là hiện tượng đơn lẻ, bùng …

Read More »

Nước ta có nhiều tấm gương vượt lên số phận, học tập thành công. Lấy nhan đề "Những người không chịu thua số phận" em hãy viết bài văn suy nghĩ của…

vantonghop img - Nước ta có nhiều tấm gương vượt lên số phận, học tập thành công. Lấy nhan đề "Những người không chịu thua số phận" em hãy viết bài văn suy nghĩ của...

Nước ta có nhiều tấm gương vượt lên số phận, học tập thành công. Lấy nhan đề “Những người không chịu thua số phận” em hãy viết bài văn suy nghĩ của… Hướng dẫn Cuộc sống không phải luôn mỉm cười với bất kỳ ai. Một danh nhân đã nói: …

Read More »

“Con người sinh ra không phải để tan biến như 1 hạt cát vô danh. Họ sinh ra để in dấu lại trên mặt data, in dấu trong tim người khác”. Em hãy viết bài…

vantonghop img - “Con người sinh ra không phải để tan biến như 1 hạt cát vô danh. Họ sinh ra để in dấu lại trên mặt data, in dấu trong tim người khác”. Em hãy viết bài...

“Con người sinh ra không phải để tan biến như 1 hạt cát vô danh. Họ sinh ra để in dấu lại trên mặt data, in dấu trong tim người khác”. Em hãy viết bài… Hướng dẫn I. Mở đoạn: – Nêu vấn đề về quan niệm, lí tưởng sống …

Read More »