Home / Văn mẫu Trung học cơ sở / Văn mẫu lớp 9 (page 30)

Văn mẫu lớp 9

Chọn lọc hơn 1.000 bài văn mẫu lớp 9 mới nhất để học sinh ôn tập môn Văn hiệu quả, tổng hợp nhiều bài văn mẫu 9 hay nhất dành cho học sinh tham khảo.

Đề 25 – Thuyết minh một nét đẹp trong văn hóa truyền thống của Việt Nam(Bánh trung thu) – Phát triển kỹ năng làm bài văn chọn lọc 9

vantonghop img - Đề 25 – Thuyết minh một nét đẹp trong văn hóa truyền thống của Việt Nam(Bánh trung thu) – Phát triển kỹ năng làm bài văn chọn lọc 9

Đề 25 – Thuyết minh một nét đẹp trong văn hóa truyền thống của Việt Nam(Bánh trung thu) – Phát triển kỹ năng làm bài văn chọn lọc 9 Hướng dẫn Thuyết minh về bánh trung thu DÀN Ý CHI TIẾT I. MỞ BÀI Một loại bánh không thể nào …

Read More »

Đề 24 – Thuyết minh một nét đẹp trong văn hóa truyền thống của Việt Nam(Tết trung thu) – Phát triển kỹ năng làm bài văn chọn lọc 9

vantonghop img - Đề 24 – Thuyết minh một nét đẹp trong văn hóa truyền thống của Việt Nam(Tết trung thu) – Phát triển kỹ năng làm bài văn chọn lọc 9

Đề 24 – Thuyết minh một nét đẹp trong văn hóa truyền thống của Việt Nam(Tết trung thu) – Phát triển kỹ năng làm bài văn chọn lọc 9 Hướng dẫn Nét đẹp của Tết trung thu DÀN Ý CHI TIẾT I. MỞ BÀI Tết Trung thu là một cái …

Read More »

Đề 23 – Thuyết minh một nét đẹp trong văn hóa truyền thống của Việt Nam(Mâm ngũ quả) – Phát triển kỹ năng làm bài văn chọn lọc 9

vantonghop img - Đề 23 – Thuyết minh một nét đẹp trong văn hóa truyền thống của Việt Nam(Mâm ngũ quả) – Phát triển kỹ năng làm bài văn chọn lọc 9

Đề 23 – Thuyết minh một nét đẹp trong văn hóa truyền thống của Việt Nam(Mâm ngũ quả) – Phát triển kỹ năng làm bài văn chọn lọc 9 Hướng dẫn Nét đẹp truyền thống – Mâm ngũ quả DÀN Ý CHI TIẾT I. MỞ BÀI Giới thiệu: Mâm ngũ …

Read More »

Đề 22 – Giới thiệu về một di tích lịch sử hoặc danh lam thắng cảnh(Vịnh Hạ Long) – Phát triển kỹ năng làm bài văn chọn lọc 9

vantonghop img - Đề 22 – Giới thiệu về một di tích lịch sử hoặc danh lam thắng cảnh(Vịnh Hạ Long) – Phát triển kỹ năng làm bài văn chọn lọc 9

Đề 22 – Giới thiệu về một di tích lịch sử hoặc danh lam thắng cảnh(Vịnh Hạ Long) – Phát triển kỹ năng làm bài văn chọn lọc 9 Hướng dẫn Giới thiệu về Vịnh Hạ Long DÀN Ý CHI TIẾT I. MỞ BÀI Giới thiệu: Trên đất nước Việt …

Read More »

Đề 21 – Giới thiệu về một di tích lịch sử hoặc danh lam thắng cảnh(Văn Miếu – Quốc Tử Giám) – Phát triển kỹ năng làm bài văn chọn lọc 9

vantonghop img - Đề 21 – Giới thiệu về một di tích lịch sử hoặc danh lam thắng cảnh(Văn Miếu – Quốc Tử Giám) – Phát triển kỹ năng làm bài văn chọn lọc 9

Đề 21 – Giới thiệu về một di tích lịch sử hoặc danh lam thắng cảnh(Văn Miếu – Quốc Tử Giám) – Phát triển kỹ năng làm bài văn chọn lọc 9 Hướng dẫn Giới thiệu về Văn Miếu – Quốc Tử Giám DÀN Ý CHI TIẾT I. MỞ BÀI …

Read More »

Đề 20 – Giới thiệu về một di tích lịch sử hoặc danh lam thắng cảnh(Huế) – Phát triển kỹ năng làm bài văn chọn lọc 9

vantonghop img - Đề 20 – Giới thiệu về một di tích lịch sử hoặc danh lam thắng cảnh(Huế) – Phát triển kỹ năng làm bài văn chọn lọc 9

Đề 20 – Giới thiệu về một di tích lịch sử hoặc danh lam thắng cảnh(Huế) – Phát triển kỹ năng làm bài văn chọn lọc 9 Hướng dẫn Đề 20 – Giới thiệu về Huế HƯỚNG DẪN LÀM BÀI * Nội dung trọng tâm: Người học cần chú ý …

Read More »